Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych - Rynek pracy

Poznaj rynek pracy

Jak rosną wynagrodzenia absolwentów? Kto dostaje pracę po studiach? Skąd biorą się wahania bezrobocia w niektórych grupach absolwentów? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w krótkich artykułach udostępnionych na tej stronie. Zawierają one najciekawsze wnioski z badań przeprowadzonych w ramach monitoringu ekonomicznych losów absolwentów.

Jeśli chcesz się zapoznać z obszerniejszymi artykułami na temat rynku pracy, przygotowanymi na podstawie analiz ekonomicznych losów absolwentów, przejdź do zakładki Opracowania naukowe w Strefie eksperta.