Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych - strefa eksperta

Strefa eksperta

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat losów absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, a także doktorów. Dowiedz się również, jak wygląda aktywność zawodowa studentów i przebieg ich kształcenia.

W tym miejscu znajdziesz raporty ogólnokrajowe oraz dotyczące poszczególnych uczelni i kierunków studiów. Przeczytasz opracowania naukowe przygotowane na podstawie systemu ELA, a także pobierzesz zbiory danych na potrzeby własnych analiz.

Raporty

Dane do rankingów międzynarodowych dla uczelni

Dodatkowe materiały dla ekspertów

Zapoznaj się z artykułami naukowymi na temat rynku pracy, przygotowanymi na podstawie analiz ekonomicznych losów absolwentów. Jeśli poszukujesz krótkich opracowań zawierających najciekawsze wnioski z badań, zapraszamy do odwiedzenia zakładki Poznaj rynek pracy.