Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych - artykuły

Studiujesz? ELA wie, ile zarabiają Twoi starsi koledzy.

Osoba korzystająca z komputera.

Które kierunki studiów dają szanse na najwyższe zarobki? Mamy odpowiedź

Znamy już wyniki kolejnego badania Ekonomicznych Losów Absolwentów polskich uczelni. Pokazuje ono, jak odnalazły się na rynku pracy osoby, które ukończyły studia magisterskie w 2017 roku. Szczegółowe wyniki dostępne są w załączniku „Kto wygrywa w poszczególnych obszarach kształcenia?”.

Zarobki w Polsce są mocno zróżnicowane geograficznie. Przykładowo, w 2017 r. średnie zarobki w Warszawie wynosiły ponad 6000 zł, zaś w tym samym czasie w powiecie kępińskim - poniżej 3000 zł. Gdyby patrzeć wyłącznie na nominalne zarobki absolwentów, lepiej wypadałyby te uczelnie, których absolwenci mieszkają w najbogatszych miastach i powiatach, w których łatwo o dobrze płatną pracę.

Dlatego do oceny sytuacji ekonomicznej absolwentów, ELA używa względnego wskaźnika zarobków (WWZ). Określa on relację średnich zarobków absolwentów danego kierunku do średnich zarobków w ich powiatach zamieszkania. Pozwala to porównać efektywność zarobkowania absolwentów na znacznie różniących się od siebie lokalnych rynkach pracy, a także ich zmiany w czasie.

Informatycy rządzą

Nie jest zaskoczeniem, że najwyższe zarobki zapewniają kierunki ścisłe i obszar nauk technicznych. Choć prym wiedzie tu kierunek „analiza danych – big data” prowadzony przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, to zdecydowaną większość w czołówce kierunków o najwyższych zarobkach stanowią kierunki ściśle związane z informatyką. Na przykład osoby, które ukończyły informatykę analityczną na Uniwersytecie Jagiellońskim, mogą liczyć na zarobki ponad dwukrotnie przekraczające średnią zarobków w miejscach w których mieszkają (zarabiają średnio niemal 10 200 zł). W przypadku nauk ścisłych w czołówce są również kierunki informatyczne z Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Gdańskiego. Wśród uczelni technicznych także króluje informatyka, a na najlepsze relatywne zarobki można liczyć po ukończeniu AGH, politechnik: Łódzkiej, Warszawskiej i Gdańskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.Nie jest zaskoczeniem, że najwyższe zarobki zapewniają kierunki ścisłe i obszar nauk technicznych. Choć prym wiedzie tu kierunek „analiza danych – big data” prowadzony przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, to zdecydowaną większość w czołówce kierunków o najwyższych zarobkach stanowią kierunki ściśle związane z informatyką. Na przykład osoby, które ukończyły informatykę analityczną na Uniwersytecie Jagiellońskim, mogą liczyć na zarobki ponad dwukrotnie przekraczające średnią zarobków w miejscach w których mieszkają (zarabiają średnio niemal 10 200 zł). W przypadku nauk ścisłych w czołówce są również kierunki informatyczne z Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Gdańskiego. Wśród uczelni technicznych także króluje informatyka, a na najlepsze relatywne zarobki można liczyć po ukończeniu AGH, politechnik: Łódzkiej, Warszawskiej i Gdańskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Wśród uczelni, których domeną są nauki społeczne, na największy sukces mogą liczyć absolwenci kierunków „okołoinformatycznych” i związanych z biznesem. Niekwestionowanym liderem jest kierunek „analiza danych – big data” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, który daje zarobki niemal 2,5 razy wyższe niż średnie w miejscach zamieszkania tych osób (średnio ponad 9 700 zł miesięcznie). Dobrze zarabiają też absolwenci zarządzania i informatyki stosowanej.

Trzy uczelnie na czele

W naukach przyrodniczych najwyższe zarobki osiągają absolwenci uczelni warszawskich, wrocławskich i krakowskich. Na przykład absolwenci bioinformatyki i biologii systemów na Uniwersytecie Warszawskim zarabiają półtora raza więcej niż wynosi średnia (jeżeli mieli doświadczenie pracy). Absolwenci z tego obszaru, którzy nie mają doświadczenia zawodowego, zarabiają początkowo poniżej średnich zarobków w ich miejscach zamieszkania (ok. 70 proc. średniej).

W obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych stosunkowo najlepiej zarabiają absolwenci leśnictwa – na przykład absolwenci tego kierunku z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu mogą liczyć na zarobki przekraczające średnie w ich miejscu zamieszkania o 50% (prawie 5 900 zł). W naukach medycznych relatywnie najwięcej w stosunku do lokalnych średnich zarobków zarabiają absolwenci farmacji lub pielęgniarstwa z uczelni w różnych miastach: Wrocławiu, Toruniu, Kaliszu, Siedlcach, Gdańsku, Opolu, Warszawie, Poznaniu i w Łodzi.

Filolog sobie poradzi

W dziedzinie nauk humanistycznych na największe zarobki mogą liczyć absolwenci europeistyki w zakresie europejskich procesów integracyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. W czołówce nauk humanistycznych najwięcej kierunków związanych jest z językami obcymi – filologia szwedzka, francuska, angielska, niderlandzka, romańska, germańska. Wśród pięciu kierunków, których absolwenci najwyżej zarabiają (w przypadku absolwentów z doświadczeniem zawodowym na studiach), trzy to kierunki oferowane przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Najgorzej sytuowani są absolwenci kierunków związanych ze sztuką – cała czołówka (z wyjątkiem instrumentalistyki na gdańskiej Akademii Muzycznej) zapewnia zarobki poniżej lokalnej średniej.

ELA wie wszystko o Ekonomicznych Losach Absolwentów

System monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów ELA jest tworzony na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym. Jego celem jest przekazywanie jak najbardziej wyczerpujących informacji o sytuacji absolwentów na rynku pracy. Głównym źródłem informacji w systemie są dane administracyjne pochodzące z dwóch źródeł - systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dane m.in. o sytuacji zawodowej absolwentów: zatrudnieniu, bezrobociu, wynagrodzeniach) oraz z systemu POL-on, czyli systemu informacji o szkolnictwie wyższym wspierającego pracę MNiSW (zawiera informacje m.in. o wykształceniu absolwentów szkół wyższych). Aktualnie ELA generuje pięć typów raportów o ekonomicznych losach absolwentów uczelni: Poszukiwanie pracy i bezrobocie, Wynagrodzenia, Praca przed i po dyplomie, Praca a dalsze studia, Geograficzne zróżnicowanie losów absolwentów.