Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych - artykuły

Praca w mundurze – atrakcyjna ścieżka kariery?

Dwóch strażaków stojących przy wozie w czasie akcji przeciwpożarowej.

ELA zbadała losy absolwentów w mundurach. Okazało się, że skuteczniej od innych radzili sobie ze znalezieniem i utrzymaniem pracy. Byli też mniej narażeni na bezrobocie.

Część absolwentów szkół wyższych wybiera pracę w służbach mundurowych, np. w wojsku, policji czy straży pożarnej. Na taką ścieżkę kariery nie decydują się jednak wyłącznie osoby, które ukończyły uczelnie powszechnie kojarzone z daną służbą, jak np. akademie wojskowe (system ELA nie obejmuje żołnierzy podejmujących takie studia). Pracę w mundurze wybierają często absolwenci będący wcześniej cywilami.

Kariera w służbach mundurowych nie jest wcale rzadka. W 2014 r. spośród ponad 176 tysięcy absolwentów studiów magisterskich ścieżkę tę wybrało niemal 5 tysięcy osób (prawie 3%). Co odróżnia je od pozostałych absolwentów?

Po pierwsze, praca w służbach mundurowych jest popularniejsza wśród mężczyzn niż kobiet. W tym wypadku stanowią oni 78% absolwentów, podczas gdy w pozostałych zawodach zaledwie 31%. Po drugie, absolwenci podejmujący pracę w służbach mundurowych najczęściej kończyli studia z obszaru nauk społecznych. Dotyczyło to 73% absolwentów, którzy założyli mundur, wobec 51% pozostałych. Pod względem popularności wśród przyszłych mundurowych na drugim miejscu uplasowały się nauki techniczne, a na trzecim – nauki medyczne i nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej (odpowiednio 8,5% i 8,1%).

Które konkretnie kierunki mają największy odsetek absolwentów podejmujących po studiach pracę w służbach mundurowych? Przede wszystkim te związane z bezpieczeństwem, dowodzeniem oraz kulturą fizyczną (por. tabela 1).

Kierunek studiów Procent absolwentów w służbach mundurowych
Inżynieria bezpieczeństwa 60%
Bezpieczeństwo wewnętrzne 44%
Bezpieczeństwo narodowe 28%
Zarządzanie i dowodzenie 20%
Wychowanie fizyczne 11%
Tabela 1. Kierunki studiów o największym udziale absolwentów studiów magisterskich z rocznika 2014, którzy po uzyskaniu dyplomu pracowali w służbach mundurowych.

Jak szybko absolwenci, którzy zdecydowali się na pracę w mundurze, znajdują pracę? Ci, którzy w ciągu pięciu lat od dyplomu podjęli pracę w służbach mundurowych, swoją pierwsze zatrudnienie znajdowali przeciętnie ponad dwa razy szybciej niż reszta (odpowiednio 2 i 4,3 miesiąca). Szybciej znajdowali też pracę etatową – średnio w ciągu 3,6 miesiąca wobec 7,6 miesiąca wśród pozostałych. Pierwsza praca znaleziona przez przyszłych mundurowych często nie była zresztą pracą w mundurze. Na znalezienie tej ostatniej potrzebowali przeciętnie 9,9 miesiąca.
Przyszli mundurowi byli również mniej narażeni na bezrobocie niż pozostali absolwenci. Aby to pokazać,  posłużymy się Względnym Wskaźnikiem Bezrobocia (WWB), który ryzyko bezrobocia absolwenta odnosi do stopy bezrobocia w jego powiecie zamieszkania.

Rysunek
Rysunek 1. Zmiany Względnego Wskaźnika Bezrobocia wśród absolwentów studiów magisterskich z rocznika 2014, którzy podjęli pracę w służbach mundurowych, i wśród pozostałych absolwentów.

Jak widać, przez cały badany okres poziom bezrobocia wśród absolwentów, którzy podjęli pracę w służbach mundurowych, był kilkakrotnie (od blisko dwu- do ponad siedmiokrotnie) mniejszy niż wśród pozostałych.
Pięć lat po dyplomie absolwenci w tej grupie częściej posiadali pracę (94% wobec 84%). Jeszcze skuteczniejsi od pozostałych okazali się również w utrzymywaniu pracy etatowej (91% wobec 72%). Rzadziej natomiast podejmowali prace dorywcze / nieetatowe (8% wobec 12%) i  decydowali się na samozatrudnienie (3% wobec 9%).