Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych - artykuły

ELA sprawdzi, jak rosną wynagrodzenia polskich absolwentów.

Kobieta wykonująca pracę na komputerze. Na stole znajduje się kubek i notes.

Ukończenie studiów stacjonarnych i doświadczenie zawodowe nabywane w trakcie studiów to czynniki pozwalające na starcie zarobić więcej – to wnioski z analiz wynagrodzenia polskich absolwentów, które można znaleźć w ogólnopolskim systemie monitorowania Elektronicznych Losów Absolwentów (ELA). Kolejne odsłony portalu niedługo pozwolą śledzić ich losy nawet przez pięć kolejnych lat po opuszczeniu progów uczelni.

Zestawienia wynagrodzeń zgromadzone na portalu wskazują, że różnica w zarobkach studentów z doświadczeniem i tych, którzy nie podejmowali pracy w trakcie studiów, zniknie w kolejnych latach. Badacze zauważają również, że absolwenci polskich uczelni zarabiają na starcie coraz więcej.

Dziś, dzięki portalowi ela.nauka.gov.pl, możemy porównywać m.in. dane dotyczące względnych zarobków np. z przeciętnymi zarobkami w swoim miejscu zamieszkania. Możemy również obserwować dynamikę zarobków w poszczególnych latach po ukończeniu studiów a także zobaczyć, jak radzą sobie absolwenci na lokalnych rynkach pracy.

Oto przykład, jak przedstawiały się dane dotyczące względnych zarobków absolwentów z drugiej edycji projektu ELA w czterech grupach:
  • osób, które ukończyły studia stacjonarne i nie pracowały w okresie poprzedzającym ukończenie studiów,
  • osób, które ukończyły studia niestacjonarne i nie pracowały w okresie poprzedzającym ukończenie studiów,
  • osób, które ukończyły studia stacjonarne i pracowały w okresie poprzedzającym ukończenie studiów,
  • osób, które ukończyły studia niestacjonarne i pracowały w okresie poprzedzającym ukończenie studiów.
Rysunek 1. Wartości względnego wskaźnika zarobków w kolejnych miesiącach po ukończeniu studiów.