Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych - artykuły

Kto zarabia więcej po studiach – absolwenci szkół publicznych czy niepublicznych?

Kobieta wykonująca pracę na komputerze. Na stole znajduje się filiżanka z kawą i okulary.

Osoby, które ukończyły w 2014 r. uczelnie niepubliczne zarabiały średnio 2982 PLN, czyli o ponad 160 PLN więcej niż absolwenci uczelni publicznych, wśród których średnie zarobki wyniosły 2820 PLN. To zasługa wcześniejszych doświadczeń na rynku pracy. Po uwzględnieniu tego czynnika szanse na najwyższe wynagrodzenie w pierwszym roku po studiach daje ukończenie studiów stacjonarnych na uczelni publicznej.

Analizy pokazały, że głównym czynnikiem odpowiadającym za wyższe zarobki absolwentów szkół niepublicznych jest wcześniejsze wejście na rynek pracy. Uczelnie niepubliczne częściej oferują studia niestacjonarne, a studenci studiów niestacjonarnych wyraźnie częściej niż studenci studiów stacjonarnych podejmują pracę jeszcze w trakcie studiów. Wielu z nich decyduje się na naukę będąc już od lat na rynku pracy. Zarobki absolwentów, którzy byli zatrudnieni w ciągu kilku miesięcy przed ukończeniem studiów, wynosiły średnio 3219 PLN. Osoby niepracujące przed uzyskaniem tytułu magistra zarabiały po studiach 30% mniej, czyli średnio 2312 PLN. Analizując zarobki badacze skupili się na dochodzie z tytułu umów o pracę.

Okazuje się również, że po uwzględnieniu wcześniejszych doświadczeń na rynku pracy wyższym zarobkom sprzyja ukończenie studiów stacjonarnych na uczelni publicznej. „Premia” za ukończenie studiów stacjonarnych to średnio 206 PLN, natomiast ukończenie szkoły publicznej średnio zwiększa zarobki o 220 PLN.

Badanie dotyczyło tylko pierwszego roku po studiach. W kolejnych latach, w miarę rozwoju systemu ELA, możliwe będzie badanie skutków ukończenia różnych typów studiów w dłuższej perspektywie. W analizie wykorzystane zostały dane z pierwszej edycji ELA, tj. dotyczące populacji absolwentów, którzy uzyskali tytuł magistra w 2014 roku.

Zarobki są jednym z podstawowych wymiarów powodzenia na rynku pracy. Jednym z celów Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) jest odpowiedź na pytanie, po jakich studiach zarabia się najlepiej.

W nadchodzącym numerze Polish Sociological Review ukaże się artykuł [1] , w którym Tomasz Zając, Mikołaj Jasiński i Marek Bożykowski – naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, którzy są współtwórcami systemu ELA – analizują sytuację absolwentów na rynku pracy w Polsce, w tym różnice pomiędzy zarobkami absolwentów różnych typów uczelni i rodzajów studiów.

[1]: Zając T., Jasiński M., Bożykowski M. (2018). Early Careers of Tertiary Graduates in Poland: Employability, Earnings, and Differences between Public and Private Higher Education, “Polish Sociological Review” 2(202).