Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych - artykuły

Prawnicy po aplikacji.

Złoty młotek sędziowski

Absolwenci studiów prawniczych  pięć lat po uzyskaniu dyplomu  najczęściej  kończą aplikację prawnicze i zakładają własne kancelarie. W ostatnim (piątym) roku monitorowania można zauważyć spadek ryzyka bezrobocia, które było odnotowane rok wcześniej), a także stabilizację zarobków na poziomie nieco poniżej średniego lokalnego wynagrodzenia.

W piątym roku po uzyskaniu dyplomu prawnicy rozpoczynają pracę na własny rachunek i zakładają swoje kancelarie, po uzyskaniu aplikacji. Jak można było się spodziewać, obserwowany w czwartym roku po uzyskaniu dyplomu gwałtowny przyrost bezrobocia wśród absolwentów kierunków prawniczych z 2014 r. był związany z masowym kończeniem przez nich aplikacji. W kolejnym, piątym roku obserwacji, wskaźniki bezrobocia spadły do poprzedniego, niskiego poziomu. Zauważalne rejestrowanie się tych absolwentów jako bezrobotni należy interpretować jako zachowanie strategiczne w okresie poszukiwania swojego miejsca na rynku pracy. Tym zabiegom towarzyszy spadek odsetka osób pracujących i stabilny spadek osób wykonujący prace nieetatowe. W piątym roku po uzyskaniu dyplomu 95% absolwentów studiów prawniczych pracuje, w tej grupie 61% ma pracę etatową, a 26% prowadzi działalność na własny rachunek.

Odsetek pracujących absolwentów jednolitych magisterskich studiów prawniczych z 2014 r. według typu zatrudnienia

wykres Źródło: dane z systemu ELA

W tej grupie absolwentów obserwujemy również nietypową ścieżkę względnego ryzyka bezrobocia i zarobków. Absolwenci studiów prawniczych początkowo rejestrują się w urzędach pracy, następnie widać, że znajdują zatrudnienie i ich ryzyko bezrobocia spada, co jest typowe dla wszystkich absolwentów, ale potem ponownie obserwujemy wzrost bezrobocia w okresie przygotowania do egzaminów związanych z aplikacją. W ciągu pięciu lat zarobki absolwentów studiów prawniczych rosną z około 2/3 średniego (lokalnego) wynagrodzenia do około 1-krotności średniego wynagrodzenia – jednak należy pamiętać, że wartość ta jest zaniżona przez dużą grupę osób pracujących na własny rachunek, płacących składki od zryczałtowanej podstawy wymiaru składek.

Ścieżka względnego wskaźnika bezrobocia i względnego wskaźnika zarobków absolwentów jednolitych magisterskich studiów prawniczych z 2014 r. w ciągu 5 lat po uzyskaniu dyplomu

wykres Źródło: dane z systemu ELA