Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych - artykuły

Kobiety nadal w mniejszości na kierunkach technicznych.

Studenci pracujący nad projektem w formie makiety.

System ELA pokazał, że nadal mężczyźni częściej niż kobiety znajdują pracę (etatową lub samozatrudnienie) po zakończeniu studiów. Źródło tych różnic można znaleźć wśród absolwentów nauk technicznych (różnice znikają, jeżeli z zestawienia wyeliminujemy nauki techniczne). Największy odsetek kobiet w naukach technicznych znajdziemy wśród absolwentów biotechnologii (79%) oraz architektury i urbanistyki (73%) a najmniej na automatyce i robotyce oraz elektronice (5%).

Czy oznacza to, że mamy do czynienia z dyskryminacją kobiet w zawodach technicznych? Niekoniecznie. Okazuje się bowiem, że dyscypliny zaliczane do obszaru nauk technicznych są bardzo zróżnicowane pod względem popularności wśród kobiet oraz sukcesu absolwentów na rynku pracy.

Wśród nauk technicznych tylko w transporcie odsetek zatrudnionych kobiet jest większy niż mężczyzn (75% kobiet, 73% mężczyzn, 33% absolwentów to kobiety). Z kolei geodezja i kartografia to kierunek, w którym odsetek zatrudnienia jest równy – po 62% dla każdej z płci. Tu jednak aż 55% absolwentów to kobiety.

W przypadku dziedzin zdominowanych przez kobiety widoczny jest generalnie niższy poziom zatrudnialności (procentu miesięcy przepracowanych na etacie lub samozatrudnieniu) zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. W przypadku dziedzin zdominowanych przez mężczyzn odsetek absolwentów znajdujących pracę jest najwyższy.

kwartał po studiach

odsetek zatrudnionych (etat lub samozatrudnienie)

wszyscy absolwenci

po wykluczeniu nauk technicznych

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

kobiety

1

59%

54%

54%

54%

2

67%

62%

62%

62%

3

71%

67%

67%

67%

4

74%

69%

70%

69%

5

77%

73%

73%

73%

6

78%

75%

74%

75%

7

80%

77%

77%

77%

8

81%

78%

78%

78%

Rysunek 1. Odsetek osób zatrudnionych (etat lub samozatrudnienie) w kolejnych kwartałach wśród kobiet i mężczyzn, którzy ukończyli studia z obszaru nauk technicznych.

dyscyplina

procent zatrudnionych wśród kobiet

procent zatrudnionych wśród mężczyzn

procent kobiet wśród absolwentów

automatyka i robotyka

68%

80%

5%

elektrotechnika

78%

86%

5%

elektronika

68%

81%

11%

informatyka

76%

82%

11%

mechanika

57%

78%

16%

budowa i eksploatacja maszyn

72%

80%

20%

energetyka

67%

71%

21%

górnictwo i geologia inżynierska

64%

84%

22%

budownictwo

72%

78%

31%

transport

75%

73%

33%

inżynieria materiałowa

59%

67%

49%

inżynieria produkcji

70%

80%

52%

inżynieria środowiska

62%

77%

53%

geodezja i kartografia

62%

62%

55%

technologia chemiczna

59%

64%

71%

architektura i urbanistyka

48%

50%

73%

biotechnologia

50%

50%

79%