Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych - strefa eksperta

Strefa eksperta

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat losów absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, a także doktorów. Dowiedz się również, jak wygląda aktywność zawodowa studentów i przebieg ich kształcenia.

W tym miejscu znajdziesz raporty ogólnokrajowe oraz dotyczące poszczególnych uczelni i kierunków studiów. Przeczytasz opracowania naukowe przygotowane na podstawie systemu ELA, a także pobierzesz zbiory danych na potrzeby własnych analiz.

Raporty

Dodatkowe materiały dla ekspertów

Jeśli chcesz prowadzić własne analizy, pobierz zbiory danych źródłowych. Udostępniamy wskaźniki dotyczące wszystkich grup objętych monitoringiem: absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Absolwenci studiów I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich

Doktorzy

Studenci

Szczegółowy opis badania