Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych - artykuły

Kto dostaje pracę po studiach?

Osoba notująca w zeszycie.

Jeśli pracowałeś podczas studiów – masz większą szansę na znalezienie pracy etatowej lub samozatrudnienia po ich ukończeniu, zwłaszcza krótko po studiach. Z upływem czasu bowiem doświadczenie łączenia pracy ze studiami traci u pracodawców na znaczeniu. Twoje szanse na zatrudnienie dodatkowo rosną, jeśli jesteś absolwentem nauk technicznych albo nauk medycznych i o zdrowiu. Cechy takie jak Twoja płeć, wiek, wielkość miejscowości, w której mieszkasz, nie odgrywają poważniejszej roli.

Takie wnioski płyną z badania czynników wpływających na szanse zatrudnienia absolwentów przeprowadzonego na podstawie danych wygenerowanych z ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych, w skrócie ELA. System dostępny jest pod adresem ela.nauka.gov.pl.


Rysunek 1. Znaczenie wybranych czynników dla szans zatrudnienia w kolejnych kwartałach
Rysunek 2. Znaczenie obszarów studiów dla szans zatrudnienia (w porównaniu do nauk humanistycznych).

System ELA znany jest przede wszystkim z raportów opisujących funkcjonowanie absolwentów na rynku pracy. Jednak zgromadzone w nim dane pozwalają na zdecydowanie bardziej wyrafinowane analizy. Przykładem jest właśnie wspomniane badanie czynników wpływających na szanse zatrudnienia absolwentów, którego wyniki zostały opublikowane (w języku angielskim) w czasopiśmie Edukacja [1]. Autorzy artykułu wykorzystali dane z drugiej edycji ELA i przeanalizowali, jak zmieniają się szanse absolwentów na znalezienie pracy w czasie (na przestrzeni ośmiu kwartałów po studiach). Analizowali je biorąc pod uwagę takie czynniki jak płeć, wiek oraz miejsce zamieszkania absolwentów, a także obszar ukończonych studiów, podjęcie dalszej nauki oraz zatrudnienie w okresie poprzedzającym uzyskanie dyplomu. Wyniki widać na powyższych wykresach.

[1]: Jasiński M., Bożykowski M., Chłoń-Domińczak A., Zając T., Żółtak M. (2017). Who gets a job after graduation? Factors affecting the early career employment chances of higher education graduates in Poland, “Edukacja” 4, s. 17-30.