Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych - artykuły

Kto wygrywa w poszczególnych obszarach kształcenia?

Uśmiechnięta dziewczyna notuje w zeszycie. Na biurku znajduje się stos książek i kubek.

Najwyższe zarobki względne po studiach magisterskich osiągają absolwenci z obszaru nauk ścisłych i obszaru nauk technicznych. Kierunkiem o najwyższych zarobkach jest analiza danych – big data prowadzony przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Wśród kierunków o najwyższych zarobkach najwięcej jest kierunków informatycznych.

W przypadku nauk ścisłych w czołówce wysokich zarobków oprócz absolwentów SGH są także absolwenci uczelni krakowskich, a także z Poznania, Warszawy i Gdańska. Wśród najlepiej zarabiających absolwentów nauk technicznych należą absolwenci Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Łódzkiej, Warszawskiej, Gdańskiej, a także absolwenci z Siedlec.

W obszarze nauk społecznych najwięcej zarabiają absolwenci kierunku analiza danych – big data ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wysokie zarobki wśród absolwentów z doświadczeniem zawodowym osiągają również absolwenci zarządzania i informatyki stosowanej. W naukach przyrodniczych najwyższe zarobki osiągają absolwenci uczelni warszawskich, wrocławskich i krakowskich. Absolwenci z tego obszaru, którzy nie mają doświadczenia zawodowego, zarabiają początkowo poniżej średnich zarobków w ich miejscach zamieszkania.

W obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych absolwenci leśnictwa należą do stosunkowo najlepiej zarabiających, również w tym obszarze ci absolwenci, którzy mieli doświadczenie pracy na pięciu kierunkach o najwyższych zarobkach osiągają wynagrodzenie powyżej średniej lokalnej. Natomiast już wśród tych, którzy nie mieli doświadczenia pracy, zarobki są poniżej średniej. W naukach medycznych zróżnicowanie zarobków na pierwszych pięciu kierunkach jest stosunkowo nieduże, szczególnie wśród absolwentów z doświadczeniem zawodowym. W tym obszarze również absolwenci bez doświadczenia zawodowego zarabiają powyżej średniego lokalnego wynagrodzenia.

Stosunkowo najmniej zarabiają absolwenci z obszarów nauk humanistycznych oraz sztuki. W przypadku pierwszego z wymienionych obszarów stosunkowo dobrze radzą sobie absolwenci europeistyki, a także kierunków związanych z rozmaitymi językami obcymi. Absolwenci z obszaru sztuki (z wyłączeniem instrumentalistyki na Akademii Muzycznej w Gdańsku), zarabiają poniżej lokalnej średniej.