Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych - strefa eksperta raporty

Raporty

Zapoznaj się z raportami zawierającymi szczegółowe informacje na temat sytuacji na rynku pracy absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Udostępniamy raporty ogólnopolskie oraz dotyczące poszczególnych uczelni i kierunków studiów.

W zakładce Doktorzy dowiesz się, jak wygląda aktywność naukowa i zawodowa tej grupy absolwentów. Z powodu niewielkiej liczby doktorów, w tym miejscu informacje prezentujemy dla grup obejmujących trzy roczniki.

W zakładce Studenci znajdziesz raporty dotyczące aktywności zawodowej osób studiujących oraz szczegóły na temat przebiegu ich kształcenia, takie jak przejścia między kierunkami czy terminowość osiągania kolejnych etapów studiów.

Raporty ze wskaźnikami do rankingów międzynarodowych