Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych - strefa eksperta

Strefa eksperta

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat losów absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, a także doktorów. Dowiedz się również, jak wygląda aktywność zawodowa studentów i przebieg ich kształcenia.

W tym miejscu znajdziesz raporty ogólnokrajowe oraz dotyczące poszczególnych uczelni i kierunków studiów. Przeczytasz opracowania naukowe przygotowane na podstawie systemu ELA, a także pobierzesz zbiory danych na potrzeby własnych analiz.

Raporty

Dane do rankingów międzynarodowych dla uczelni

Dodatkowe materiały dla ekspertów

Jeśli chcesz prowadzić własne analizy, pobierz zbiory danych źródłowych. Udostępniamy wskaźniki dotyczące wszystkich grup objętych monitoringiem: absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Absolwenci studiów I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich

Doktorzy

Doktoranci

Studenci

Wskaźniki do rankingów międzynarodowych

Kierunek studiów
  1. Wskaźniki CSV

Szczegółowy opis badania