Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych - strefa eksperta raporty

Raporty

Zapoznaj się z raportami zawierającymi szczegółowe informacje na temat sytuacji na rynku pracy absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Udostępniamy raporty ogólnopolskie oraz dotyczące poszczególnych uczelni i kierunków studiów.

W zakładce Doktorzy dowiesz się, jak wygląda aktywność naukowa i zawodowa tej grupy absolwentów. Z powodu niewielkiej liczby doktorów, w tym miejscu informacje prezentujemy dla grup obejmujących trzy roczniki.

W zakładce Studenci znajdziesz raporty dotyczące aktywności zawodowej osób studiujących oraz szczegóły na temat przebiegu ich kształcenia, takie jak przejścia między kierunkami czy terminowość osiągania kolejnych etapów studiów.