Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych

dostarcza wiarygodnych informacji o sytuacji absolwentów polskich uczelni na rynku pracy.

Nasze badania opieramy na danych
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
i systemu POL-on. Zintegrowana Sieć Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym. Strona otwiera się w nowym oknie.

  • System ELA rozwijamy na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  • Najświeższe dane dotyczą osób, które ukończyły studia dwa lata temu – dajemy absolwentom czas na znalezienie pracy.
  • ELA jest najbardziej innowacyjnym systemem tego typu w Europie.
  • Monitorujemy również losy doktorów oraz przebieg kształcenia studentów.
  • Informacje przedstawiamy w ujęciu ogólnopolskim oraz w podziale na poszczególne uczelnie i kierunki studiów.

Strefa eksperta

Raporty, opracowania naukowe i zbiory danych dotyczące sytuacji zawodowej absolwentów, doktorów oraz studentów.